Truyện xuyên không
Thế giới ngầm (Update phần 5)
Cuồng dâm thành Thần (Update phần 61)
Mộ Dung Thiên (Update phần 27)
Dâm đãng hệ thống (Update phần 3)
Con đường bá chủ (Update phần 129) - Akay Hau
Thầy giáo môn văn (Update phần 11)
Hành trình xuyên không (Update phần 28) - FOW
Khuyết (Update phần 10)
Chống quân Nguyên Mông (Update phần 20)