Truyện sắc hiệp
Siêu cấp dâm phụ (Update phần 4)
Vô hình thần công (Update phần 203) - Tiểu Long
Anh hùng tại linh giới (Update phần 30)
Con cu vô địch (Update phần 12) - Tiểu Long
Hoán đổi thân xác (Update phần 2)
Kiều (Update phần 25)
Võ Lâm Truyền Kỳ (Update phần 25)
Khoái Lạc Hệ Thống (Update phần 138)
Tân Tiếu ngạo giang hồ (Update phần 154)
Yêu nữ dụ tăng (Update phần 16)