Truyện bú vú
Kỷ niệm đầu đời (Update phần 2)
Quỳnh (Update phần 20)
Tình ở nơi đâu (Update phần 30)
Cái chuồng bò năm ấy (Update phần 4)
Trễ rồi còn đâu (Update phần 3)
Vợ tôi (Update phần 12)
Dì Ba (Update phần 50)
Tình mãi xanh (Update phần 105) - Hoài Cổ
Thằng nhà nghèo (Update phần 55)